sr.search

Vastgoed & Projectontwikkeling

We hebben een jarenlange praktijkervaring opgebouwd inzake alle aspecten van het vastgoedrecht.

We leveren multidisciplinaire bijstand voor vastgoed-gerelateerde transacties, met inbegrip van koop, verkoop, ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. We hebben tevens een ruime praktijk en ervaring uitgebouwd op het gebied van het zakenrecht.

We begeleiden voorts op succesvolle wijze projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders, zowel in residentiële, commerciële, industriële als gemengde projecten. Wij verlenen hierbij een volledige en geïntegreerde bijstand, van het uitdenken van de meest optimale structurering tot de volledige implementatie daarvan.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • adviseren omtrent het verwerven van vastgoed (onderhandelen en opstellen van koop-verkoopovereenkomsten, optieovereenkomsten, onderhandse overeenkomsten, (basis)aktes, multidisciplinaire due diligence, …) alsook het voeren van geschillen daarover (ontbinding, verborgen gebreken, …).

  • adviseren over opstal- en erfpachtrechten, erfdienstbaarheden en hypothecaire en andere zekerheden

  • adviseren omtrent (structuren inzake) mede-eigendom aan projectontwikkelaars, VME’s, individuele mede-eigenaars, syndici, …

  • uitdenken en opzetten van ‘tailor made’ zakenrechtelijke structuren in het kader van projectontwikkelingen

  • adviseren over het regelgevend kader inzake projectontwikkeling (duurzaam bouwen, …)

  • onderhandelen en opstellen van overeenkomsten inzake projectontwikkelingNews

Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen

15.03.2023 — Vastgoed & Projectontwikkeling

Lees meer

Indexering van handelshuurprijzen: nieuwe tijdelijke formule vanaf 22 december 2022

02.01.2023 — Vastgoed & Projectontwikkeling

Lees meer

Het asbestattest: de nieuwe informatieverplichting

16.11.2022 — Vastgoed & Projectontwikkeling

Lees meer

Overdracht van kwalitatieve rechten onder Woningbouwwet: voorlopige oplevering doet niet ter zake

21.09.2022 — Vastgoed & Projectontwikkeling

Lees meer

Events

Verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw​

22.04.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer