sr.search

Privaat Bouwrecht

We hebben een ongeëvenaarde expertise en knowhow in het bijstaan van aannemers en andere ondernemingen in het kader van bouwprojecten.

Deze vakgroep staat aannemers en andere ondernemingen bij in hun relaties met alle actoren die betrokken zijn bij bouwprojecten (o.m. hoofdaannemers, projectontwikkelaars, bouwheren, onderaannemers, nevenaannemers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars en verzekeraars).

We leveren pragmatische en flexibele bijstand op maat, in alle relaties tussen de actoren die bij bouwprojecten zijn betrokken, zoals hoofdaannemers, projectontwikkelaars, bouwheren, onderaannemers, consultants, bouwmanagers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars, verzekeraars, derden zoals buren, …

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • opstellen, controleren en aanpassen van contracten

  • voeren van onderhandelingen

  • geschillenvermijding en -beslechting inzake bouw (expertises, arbitrageprocedures, procedures voor rechtbanken en hoven, alternatieven zoals bemiddelingstrajecten, … )

  • adviseren vóór, tijdens en na het opvatten en uitvoeren van bouwprojectenNews

Prijsherzieningsclausules in de bouwsector: het nieuwe normaal?

17.05.2023 — Privaat Bouwrecht

Lees meer

Aangekondigde verlaging van de rechtsplegingsvergoeding toch niet doorgevoerd: hoe als procespartij omgaan met de opeenvolgende indexaties van de rechtsplegingsvergoeding?

15.05.2023 — Privaat Bouwrecht

Lees meer

Nieuwe indexering van de rechtsplegingsvergoeding: verlaging per 1 maart 2023

16.03.2023 — Privaat Bouwrecht

Lees meer

'L’aveu en action’ opnieuw bevestigd door het Hof van Cassatie - Het gedrag van partijen kan het bestaan van een aannemingsovereenkomst bewijzen.

13.03.2023 — Privaat Bouwrecht

Lees meer

Events

Het aannemingsrecht als art du juge: contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect in de recente rechtspraak (2010-2020)

15.06.2021 — Webinars

Lees meer

BA Uitbating en Na Werken in de bouw​

01.06.2021 — Webinars

Lees meer

Overmacht en onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering van een private bouwopdracht

04.05.2021 — Webinars

Lees meer

Wie kan wat van wie vorderen in de bouw?

16.03.2021 — Webinars

Lees meer

Het nieuwe bewijsrecht in de bouw

11.02.2021 — Webinars

Lees meer

Actualia entreprise – jurisprudence récente

14.01.2021 — Webinars

Lees meer

Actualia aanneming - recente rechtspraak

20.10.2020 — Webinars

Lees meer

Praktische Essentials Privaat Bouwrecht: Totstandkoming en wijziging van de opdracht, zorgvuldig onderhandelen

13.05.2020 — Webinars

Lees meer

Praktische Essentials Privaat Bouwrecht: Onderaanneming en rechtstreekse vordering

12.05.2020 — Webinars

Lees meer

Praktische Essentials Privaat Bouwrecht: De uitvoering van de werken door de aannemer

07.05.2020 — Webinars

Lees meer

Praktische Essentials Privaat Bouwrecht: Opleveren en aanvaarding van aannemingswerken

06.05.2020 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer