sr.search

Cookiestatement

.

Cookies

 1. Cookiestatement

Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de website te optimaliseren en een optimale gebruikerservaring te verzekeren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website bij een bezoek op de harde schijf van uw computer (of ander verbonden apparaat) zet om op deze manier bepaalde informatie op te slaan. Deze cookies leveren onder andere informatie op over het browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en persoonlijke voorkeuren.

Welke soorten cookies zijn er?

Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze cookies kunnen ingedeeld worden naargelang van hun duur, hun oorsprong en hun functie.


Duur:
Cookies hebben meestal een vervaldatum. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • de sessiecookies : dit zijn cookies die automatisch verwijderd worden zodra u uw browser afsluit; en

 • de permanente cookies : dit zijn cookies die langere tijd op uw computer blijven staan en soms zelfs blijven staan tot u ze handmatig verwijdert.

Oorsprong:

Cookies kunnen geplaatst worden door de website zelf of door een derde. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • first party (of eigen cookies) : dit zijn cookies die door onze website geplaatst worden wanneer u ons bezoekt.

 • third party cookies: dit zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst. Dit is o.a. het geval wanneer de website bepaalde elementen incorporeert uit andere websites, zoals sociale media “plugins” (zoals de "vind-ik-leuk knop" van Facebook of Linkedin) of advertenties. Op deze manier kan uw gedrag gevolgd worden (bv. om in de toekomst nauwkeurig en doelgericht aan marketing te kunnen doen). Voor deze third-party cookies verwijzen wij u graag naar de privacy- en cookieverklaringen die deze partijen op hun websites geven.
  Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Functie:

Cookies kunnen verscheidene functies en doeleinden hebben. Deze website maakt gebruik van drie soorten cookies zijnde:

 • De strikt noodzakelijke cookies : deze cookies omvatten de essentiële en functionele cookies en zijn puur omwille van technische redenen nodig om de site te kunnen bezoeken en deze goed te laten functioneren (bv. om formulieren in te vullen, privacyvoorkeuren te onthouden, …)

 • De marketingcookies : deze cookies hebben tot doel om u relevante advertenties te tonen.

 • De performance cookies : deze cookies worden ook wel eens analytische cookies genoemd en hebben als doel om informatie te verzamelen over hoe jij onze website gebruikt (bv. datum en tijd van het bezoek). Wij gebruiken deze gegevens om onze website te optimaliseren naar de wensen van onze gebruikers.

Om uw privacy te verzekeren, vragen wij steeds eerst uw toestemming alvorens marketing- en of performance cookies te gebruiken.

Hieronder vindt u per type cookie een overzicht van de verschillende specifieke cookies die wij gebruiken. (zie eveneens op de pagina van de cookie policy, in dit overzicht kan u eveneens uw gegeven toestemming herzien of aanvullen waar gewenst. )

Taalcookie :

 • Met deze cookie onthouden we jouw taalvoorkeur op de website, zodat we je niet telkens bij een nieuw bezoek naar de default taalversie van de website doorsluizen.

 • Deze cookie wordt gedurende 1 jaar bewaard.

Facebook Pixel

 • Deze cookie houdt bij welke pagina’s je bekijkt op de website. Op basis daarvan kunnen we je relevante advertenties op Facebook tonen, die liggen in jouw interesseveld. Zonder deze cookies loop je gepersonaliseerde aanbiedingen of aankondigingen mis.

 • Deze cookie is afkomstig van Facebook en wordt na maximum 2 jaar verwijderd. Jouw persoonlijke gegevens worden maximaal 180 dagen bewaard.

Google Analytics

 • Google Analytics is een van de meest verspreide en betrouwbare analytische oplossingen op het internet om te helpen bij het vergaren van informatie over hoe de website best gebruikt wordt, en hoe de gebruikservaring kan verbeterd worden. Met deze cookie houden we mogelijk bij hoe lang je op de website surft, welke pagina's je precies bezoekt en hoe je ons hebt gevonden. Op die manier weten wij wat bezoekers interessant vinden en kunnen wij de website en haar inhoud blijven verbeteren.

 • Deze cookie komt van Google en wordt na 2 jaar maximum verwijderd.

YouTube

 • YouTube wordt door onze website gebruikt voor het opslaan en weergeven van videocontent. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden. Deze cookies worden alleen opgeslaan van zodra je op Play klikt.

 • Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van je sessie.

Vimeo

 • Vimeo wordt door onze website gebruikt voor het opslaan en weergeven van videocontent. Deze cookies worden door Vimeo ingesteld om het gebruik van hun diensten bij te houden. Deze cookies worden alleen opgeslaan van zodra je op Play klikt.

 • Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van je sessie.

Hoe controleer en verwijder ik reeds geïnstalleerde cookies?

U kunt uw instellingen van uw browser gebruiken om te controleren (en desgevallend te verwijderen) welke cookies op uw toestel zijn geplaatst (door onze website of andere websites).


Via onderstaande links vindt u meer informatie over de manier waarop u dit kan doen:
Firefox :https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Wat zijn mijn rechten?

Het cookiebeleid heeft geen invloed op uw rechten op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten als betrokkene zijn kunnen samen met de contactgegevens van de privacy-verantwoordelijk teruggevonden worden onder de privacy-policy (Privacy policy | Schoups).

Indien u hiernaast nog bijkomende informatie over cookies en/of andere privacy-gerelateerde vraagstukken wenst te ontvangen, verwijzen wij u graag ook door naar de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Cookies en andere traceringsmiddelen | Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wijzigbaarheidsclausule

Schoups houdt zich het recht voor om de cookiestatement te wijzigen en te actualiseren waar nodig. De laatste wijziging vond plaats op 14/01/2022.

 1. Gebruikersvoorwaarden website

Het gebruik van onze website www.schoups.be (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

De Website behoort toe aan BV Schoups met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 6-8, bus 5 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0473.474.222 (hierna: "Wij" of het "Kantoor").

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Ons Kantoor is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendom


Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.


Bescherming van persoonsgegevens


Wij nemen onze verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming zeer ernstig. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid raadplegen via volgende link Privacy policy | Schoups.


Belgisch Recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het Kantoor bevoegd.

Cookie-instellingen beheren