sr.search

Interestvoet Wet betalingsachterstand Handelstransacties tweede semester 2023

Ondernemingsrecht

Begin dit jaar publiceerden we een nieuwsbrief over de interestvoet die geldt met toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (de zgn. Wet Betalingsachterstand Handelstransacties). Die interestvoet steeg vanaf 1 januari 2023 van 8% naar 10,5%.[1]

09 augustus 2023


Contact

Voor het tweede semester van 2023 is de interestvoet verder gestegen naar 12%.[2]

 

Ondernemingen die via algemene voorwaarden een interestvoet van 10% opleggen aan hun schuldenaren, waren in 2022 nog steeds beter af dan ondernemingen die geen nalatigheidsinteresten hadden bedongen (bij handelstransacties geldt dan immers automatisch de interestvoet van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, die voor 2022 8% bedroeg). Dit zal voor het tweede semester van 2023 niet langer het geval zijn: ondernemingen zonder bedongen interestvoet zullen vanaf dan bij betalingsachterstand recht hebben op nalatigheidsinteresten aan een interestvoet van 12%. Allicht zullen heel wat ondernemingen hun bedongen interestvoet, voor zover deze lager is dan of gelijk is aan 12%, willen verhogen. Een andere oplossing is uitdrukkelijk te bepalen dat de verschuldigde interest nooit lager kan zijn dan die van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties.

 

Ter info ten slotte: de "gewone" wettelijke interestvoet, die o.a. wordt toegepast in burgerlijke zaken en handelszaken met consumenten, wordt op jaarbasis bepaald (en niet per semester). Voor het jaar 2023 bedraagt de wettelijke interestvoet "slechts" 5,25%[3]. Een potentieel belangrijk verschil met handelstransacties tussen ondernemingen, gesteld dat de schuldenaar solvabel is en de schuldeiser daadwerkelijk interesten kan innen.[1] Informatienota van de FOD Financiën, BS 17 maart 2023 in uitvoering van art. 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

[2] Informatienota van de FOD Financiën, nog te verschijnen in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van art. 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

[3] Informatienota van de FOD Financiën, BS 31 januari 2023, in uitvoering van art. 2, § 1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer