sr.search

Wettelijke interestvoet en interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties zijn gestegen

Ondernemingsrecht

Met het begin van 2023 stijgen ook de interestvoeten die in een gerechtelijke context het vaakst toepasselijk zijn.

18 januari 2023


Contact

Wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties

 

Krachtens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties[1] doet het verstrijken van de wettelijke of bedongen betalingstermijn in handelstransacties nalatigheidsinteresten lopen.

 

Bij gebrek aan contractueel bepaalde interestvoet, wordt het toepasselijke percentage bepaald volgens een referentie-interestvoet[2] ver­meerderd met 8% en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Jarenlang, sedert 2016, lag het percentage van de interestvoet op 8%. Voor het eerste semester van 2023 zien we echter een verhoging naar 10,5%. (Informatienota van de FOD Financiën, nog te verschijnen in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van art. 5 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.)

 

De boodschap is dus (zoals steeds) om betalingstermijnen strikt na te leven, om de toepassing van de verhoogde interestvoet te vermijden. De nalatigheidsinteresten beginnen immers te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat de schuldeiser nog een bijkomende aanmaning moet verzenden.

 

Wettelijke interestvoet in burgerlijke- en handelszaken

 

Ook de “gewone” wettelijke interestvoet stijgt. De wettelijke interesten worden o.a. toegepast in burgerlijke zaken en in handelszaken met consumenten. Deze interestvoet wordt niet per semester, doch slechts één keer per jaar vastgelegd.

 

Voor het jaar 2023 bedraagt de wettelijke interestvoet maar liefst 5,25%. In 2022 bedroeg deze nog 1,5%. (Informatienota van de FOD Financiën, nog te verschijnen in het Belgisch Staatsblad in uitvoering van art. 2, §1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest)

 

 


[1] Zie voor uitgebreide bespreking van de wet betalingsachterstand bij handelstransacties en de wetswijziging in 2021, de bijdrage van Geert De Buyzer en Emilie Bogaerts in het ITAA-zine van december 2021: ITAA-zine - Institute for Tax Advisors and Accountants.

[2] M.n. de rentevoet die de Europese Centrale Bank aanrekent voor basisherfinancieringstransacties.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer