sr.search

Indexering van handelshuurprijzen: nieuwe tijdelijke formule vanaf 22 december 2022

Vastgoed & Projectontwikkeling

Op 21 december 2022 publiceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geïnspireerd door de nieuwe regelgeving inzake de indexering van huurprijzen voor woninghuurcontracten, een ordonnantie die de indexering van de handelshuurprijzen gedurende een jaar tijdelijk beperkt.

Deze ordonnantie heeft een dwingend karakter en is derhalve van toepassing op alle bestaande handelshuurcontracten vanaf 22 december 2022. Bovendien geldt het slechts voor een periode van één jaar, met ingang vanaf 22 december 2022.

02 januari 2023


Contact

Het bijzondere van deze nieuwe indexeringsformule ligt in het feit dat, anders dan in de regeling betreffende de indexering woninghuurprijzen, de mogelijkheid tot indexering (alsook, in voorkomend geval, het indexeringsplafond) niet gekoppeld is aan het EPC van het onroerend goed.

 

De indexering van handelshuurprijzen is gekoppeld aan de ‘nieuw index 0 energie’. Deze nieuwe index, die maandelijks door Statbel wordt gepubliceerd, wordt geïntegreerd in de indexeringsformule voor de handelshuurprijzen op volgende wijze:

Dit is een andere formule dan dewelke wordt toegepast op handelshuurovereenkomsten die na juli 2021 in werking zijn getreden of indien de basishuurprijs bij vonnis is vastgesteld met uitwerking na juli 2021. In dit geval mag de aangepaste huurprijs niet hoger zijn dan het bedrag dat resulteert uit volgende formule:

Voormelde indexen worden gedefinieerd in de ordonnantie:

 Al deze indexen zijn beschikbaar op internet, met name op de website van Statbel.

 

In de praktijk zal de Brusselse handelsverhuurder die na 22 december 2022 zijn huurprijs wil indexeren, bijzondere aandacht moeten besteden aan deze nieuwe formule.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer