sr.search

Het asbestattest: de nieuwe informatieverplichting

Privaat Bouwrecht

Met als doelstelling om Vlaanderen asbestvrij te krijgen, heeft de Vlaamse regering het asbestinventarisattest (kortweg: asbestsattest) in het leven geroepen.[1]

16 november 2022


Contact

Vanaf 23 november 2022 dient bij de overdracht van het onroerend goed de inhoud van het asbestattest te worden overgemaakt aan de verwerver. Dit geldt ook voor de overdracht van een appartement, met dien verstande dat dit voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw slechts verplicht is vanaf 1 mei 2025.

 

Deze verplichting geldt niet enkel bij de verkoop (incl. compromis en wederzijdse aankoop-verkoopbelofte), maar ook bij de vestiging van bepaalde zakelijke rechten zoals een opstalrecht, vruchtgebruik of een erfpachtrecht.

 

Hoe dan ook moet iedere eigenaar van een onroerend goed vanaf 2032 beschikken over een asbestsattest. Een verhuurder dient zo slechts in 2032 een asbestattest over te maken aan zijn huurder. Indien een verhuurder echter al vroeger beschikt over dit attest, dan moet deze dit wel al overhandigen aan de huurder.

 

Belangrijk is dat een asbestsattest slechts verplicht is voor gebouwen die zijn gebouwd vóór het jaar 2001. Het asbestsattest is in principe tien jaar geldig, maar bij de aanwezigheid van hoogrisico asbesthoudende materialen kan de geldigheidstermijn van het asbestsattest worden beperkt tot vijf jaar.

 

Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op. OVAM zal vervolgens een asbestsattest afleveren.

 

Het asbestsattest moet worden overhandigd voor of uiterlijk bij het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst/compromis. Indien de onderhandse overeenkomst ondertekend is voor 23 november 2022 dan moet er geen asbestattest worden voorgelegd bij de authentieke akte die nadien wordt verleden. Opvallend is dat OVAM aangeeft dat de overhandiging van het attest niet kan worden uitgesteld naar een later tijdstip door het gebruik van een opschortende voorwaarde.[2]

 

Indien het asbestsattest niet is meegedeeld aan de koper, heeft die laatste het recht om de nietigheid van de (koop)overeenkomst te vragen. De koper kan in de authentieke akte verzaken aan de nietigheidssanctie op voorwaarde dat hij op het moment van de authentieke akte een geldig asbestattest heeft ontvangen.[3]

 

Samengevat: Het belang van het asbestattest is niet te onderschatten gelet op de nietigheidssanctie en de onmogelijkheid om de overeenkomst af te sluiten onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van dit attest. Dit zal wellicht zorgen voor overbelasting van het (voorlopig) beperkt aantal asbestdeskundigen. Wacht dus best niet te lang met het contacteren van een asbestdeskundige indien u onroerend goed wenst over te dragen.


[1] Artikelen 33/1 t.e.m. 33/17 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het “Materialendecreet”), zoals gewijzigd door de wijzigingsdecreten van 29 maart 2019 en 20 mei 2022.

[2] Veelgestelde vragen over het asbestattest (vlaanderen.be).

[3] Artikel 33/14 Materialendecreet.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer