sr.search

Wet omzetting Herstructureringsrichtlijn gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Herstructureringen

Het langverwachte moment is daar. Op 7 juli 2023 werd de wet waarmee de Herstructureringsrichtlijn wordt omgezet(1) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet treedt in werking op 1 september 2023, en zal gelden voor insolventieprocedures geopend vanaf die dag.

07 juli 2023


Contact

Afgelopen maanden publiceerden we een reeks nieuwsbrieven waarin we de grote lijnen van de nieuwe regels toelichtten. U kan deze nieuwsbrieven hieronder terugvinden:

Wetsontwerp omzetting Herstructureringsrichtlijn ingediend in de Kamer

Prominente rol voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden

Het gerechtelijk minnelijk en collectief akkoord: algemene regels

Het gerechtelijk minnelijk en collectief akkoord: specifieke regels voor grote ondernemingen

Het minnelijk akkoord en collectief akkoord in besloten variant

De overdracht onder gerechtelijk gezag: voortaan een vereffeningsprocedure

Het stil faillissement (de pre-pack)

 

  1. Volledig: Wet van 7 juli 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiƫntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer