sr.search

Verhoging Europese bekendmakingsdrempels voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2022

Overheidsopdrachten

De laatste aanpassingen van de Europese bekendmakingsdrempels dateren inmiddels van 31 oktober 2019 en zijn van toepassing op overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2021. Van zodra de geraamde waarde van de overheidsopdrachten deze drempels bereiken, zal de aanbestedende overheid de betreffende overheidsopdracht moeten bekendmaken in het Europees Publicatieblad. Daarnaast zijn de Europese drempels ook van belang voor de toepasselijkheid van heel wat bepalingen in de Belgische overheidsopdrachtenreglementering.

17 november 2021


Contact

De Europese Commissie heeft op 10 november 2021 de drempelbedragen bekendgemaakt die gelden voor overheidsopdrachten en concessies die gepubliceerd worden vanaf 1 januari 2022. Zij zullen zoals gebruikelijk gelden voor een periode van twee jaar, tot en met 31 december 2023. 

I.        Klassieke sectoren

Opdrachten voor werken

Voor overheidsopdrachten voor werken gepubliceerd vanaf 1 januari 2020 geldt dat deze moeten worden bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad van zodra de geraamde waarde van de opdracht de drempel van  5.350.000,00 EUR bereikt. Deze drempel geldt nog voor alle opdrachten die worden gepubliceerd tot en met 31 december 2021.

Voor de opdrachten voor werken die worden gepubliceerd vanaf 1 januari 2022 wordt de Europese bekendmakingsdrempel verhoogd tot 5.382.000,00 EUR (excl. BTW).

Opdrachten voor leveringen en diensten

De Europese bekendmakingsdrempels verschillen voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten al naargelang deze worden gegund door centrale aanbestedende overheden of niet-centrale overheidsdiensten. De centrale aanbestedende overheden vindt u opgesomd in bijlage I bij Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014. In België zijn dit o.a. de Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die gegund worden door zulke centrale aanbestedende overheden, wordt de drempel verhoogd van 139.000,00 EUR naar 140.000,00 EUR (excl. BTW).

Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die geplaatst worden door een niet-centrale aanbestedende overheid, zijnde de aanbestedende overheden die niet worden opgelijst in bijlage I, wordt de Europese bekendmakingsdrempel verhoogd van 214.000,00 EUR naar 215.000,00 EUR (excl. BTW).

De Europese drempel voor de sociale en andere specifieke diensten opgelijst in bijlage XIV van Richtlijn nr. 2014/24/EU, worden niet verhoogd. Voor verplichte Europese publicatie van deze diensten, waaronder gezondheidszorg en maatschappelijke en aanverwante dienstverlening, blijft de Europese bekendmakingsdrempel in de klassieke sectoren behouden op 750.000,00 EUR (excl. BTW).

II.        Speciale sectoren

Opdrachten voor werken

Voor overheidsopdrachten voor werken in de speciale sectoren (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten) gepubliceerd vanaf 1 januari 2022 geldt dezelfde drempel als in de klassieke sectoren, nl. een verhoogde drempel van 5.382.00,00 EUR (excl. BTW). Deze drempel geldt eveneens voor de overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector.

Opdrachten voor leveringen en diensten

De Europese drempels voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die gepubliceerd worden vanaf 1 januari 2022 worden verhoogd van 428.000,00 EUR naar 431.000,00 EUR (excl. BTW). Deze drempel geldt eveneens voor de overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector. De Europese drempel voor de sociale en andere specifieke diensten van bijlage XIV van Richtlijn nr. 2014/24/EU, blijft voor wat betreft de speciale sectoren behouden op 1.000.000,00 EUR (excl. BTW).

III.     Concessieovereenkomsten

Tot slot wordt ook de Europese drempel betreffende de concessieovereenkomsten verhoogd van 5.350.000,00 EUR naar 5.382.000,00 EUR (excl. BTW). Dit drempelbedrag geldt niet alleen voor concessies voor werken maar ook voor dienstenconcessies

Voor mee informatie over dit onderwerp, kan u Kris Lemmens, Sophie Bleux of Cédric Vandekeybus raadplegen.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 1
Lees meer