sr.search

UBO-verplichtingen: waarom nakomen in het belang is van de onderneming, haar bestuur en UBOs

Vennootschapsrecht

In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij reeds over de verplichting van rechtspersonen om hun uiteindelijke begunstigden (‘UBOs’) te registreren.

Sinds 11 oktober 2020 zijn alle rechtspersonen in het kader van de registratie ook verplicht om via het online platform documenten bij te voegen die aantonen dat de informatie over hun UBOs adequaat, nauwkeurig en actueel is. Rechtspersonen die hun UBOs voor 11 oktober 2020 geregistreerd hadden, kregen tot 31 augustus 2021 om dit in orde te brengen.

16 maart 2022


Contact

Indien de rechtspersoon haar UBOs niet registreert, of nalaat de nodige documenten bij te voegen, riskeren haar bestuurders of andere leidinggevenden, die voor de vastgestelde inbreuk verantwoordelijk zijn, een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR.  

Ook de UBOs zelf kunnen de dans niet ontspringen. Zij zijn zelf immers verplicht om aan de rechtspersoon waarvan zij UBO zijn, alle nodige informatie te verstrekken. UBOs die niet aan deze wettelijke verplichting voldoen, riskeren eveneens een administratieve geldboete van 250 EUR tot 50.000 EUR.

Hoewel de rechtspersoon – in tegenstelling tot haar bestuur, leidinggevenden, of UBOs – geen administratieve geldboete riskeert, kan de niet-naleving van de UBO-regelgeving ook een aanzienlijke impact hebben op de business.

De naleving van financiële regelgeving, en meer bepaald de witwaspreventieregelgeving (waaronder ook de UBO regels) wordt immers alsmaar belangrijker.

Zo stellen heel wat banken de strikte naleving van de wet- en regelgeving door hun klanten voorop in hun algemene bank- en kredietvoorwaarden. Hieronder vallen ook de regels inzake UBO-registratie. Het niet naleven van de registratieplicht kan aldus een inbreuk op de contractuele voorwaarden van de bank vormen en dus reden zijn voor de beëindiging van de banken- of kredietrelatie (met sluiting van bankrekeningen of onmiddellijke opeisbaarstelling van kredieten tot gevolg).

Daarnaast zijn onder meer financiële instellingen, boekhouders en revisoren verplicht om discrepanties tussen de informatie over UBOs in het UBO-register en de informatie over UBOs in hun bezit te melden aan de Administratie van de Thesaurie. Ook het niet voldoen van de UBO-registratieplicht in het algemeen zal allicht worden gemeld.

De risico’s bij niet-naleving van de UBO-verplichtingen zijn dus niet beperkt tot het bestuur en de leidinggevenden, maar treffen ook de UBO zelf en de onderneming. Ze zijn alleszins niet louter theoretisch, maar ook financieel en commercieel.

Het spreekt voor zich dat deze risico’s best vermeden worden.

Voor UBO-vragen kan u zich richten tot Gwen Bevers, Marie-Aude Deslandes, Joost van Riel en Sophie Deckers.  

Bij vragen omtrent bankenrelaties of vragen over witwaspreventie kan u Liesbeth Truyens en Marie-Aude Deslandes contacteren.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer