sr.search

Een gereguleerd kader voor dienstverleners van crypto-activa

Vennootschapsrecht

Onlangs is de Belgische AML-wet gewijzigd om nieuwe bepalingen in te voeren die crypto-uitwisselingen en aanbieders van bewaarportemonnees reguleren.

04 maart 2022


Contact

Vanaf 1 mei 2022 moeten in België gevestigde entiteiten die crypto-uitwisselingsdiensten aanbieden en bewaarportemonnees aanbieden op Belgisch grondgebied, zich registreren bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Een entiteit die een geldautomaat in België exploiteert, wordt geacht een Belgische vestiging te hebben. 

Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op deze regel:

  • worden vrijgesteld van deze registratieplicht: EER-aanbieders van crypto-uitwisselingen en bewaarportemonnees zonder fysieke vestiging in België en opererend in het kader van het vrij verrichten van diensten;

  • (met onmiddellijke ingang) verboden is om deze diensten aan te bieden: niet-EER crypto-exchange en custodian wallet service providers.

Bij het aanvragen van een registratie bij de FSMA moeten de dienstverleners aantonen dat zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • naleving van de Belgische AML-verplichtingen (en de eis van een onafhankelijke auditfunctie) ;

  • alleen bepaalde vennootschapsvormen worden toegelaten (bv. besloten vennootschap/société à responsabilité limitée is uitgesloten) ;

  • minimumkapitaalvereiste van EUR 50.000;

  • de effectieve beheerders moeten natuurlijke personen zijn en moeten deskundig en betrouwbaar zijn ;

  • de aandeelhouders moeten over de nodige kwaliteiten beschikken met het oog op een gezond en behoedzaam beheer ;

  • een passende interne organisatie hebben en bijdragen in de werkingskosten van de FSMA. 

Entiteiten die deze diensten voor het eerst na 1 mei 2022 willen aanbieden, zullen een registratie moeten aanvragen alvorens met hun activiteiten te beginnen.

Voor de entiteiten die de relevante diensten reeds op 1 mei 2022 verlenen, is een overgangsregeling voorzien. Zij moeten eerst vóór 1 juli 2022 een voorlopige vergunning aanvragen bij de FSMA en vóór 1 september 2022 een formele aanvraag indienen.


Neem voor vragen of hulp contact op met ons team (Liesbeth Truyens, Marie-Aude Deslandes en Valentine Querton).

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer