sr.search

Tijdelijke wijzigingen aan boek XX WER verlengd tot 16 juli 2022

Insolventie & Herstructureringen

Met de Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht werden enkele nieuwigheden ingevoerd in het insolventierecht, die we bespraken in onze nieuwsbrief van 22 maart 2021.

18 juni 2021


Contact

In de Wet werd voorzien dat deze maatregelen een tijdelijk karakter hebben en buiten werking zouden treden op 30 juni 2021, weliswaar met mogelijkheid tot verlenging.

De algemene verwachting was dat er een verlenging zou komen. Die verwachting is uitgekomen. Op 11 juni 2021 heeft de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waarmee de maatregelen worden verlengd tot 16 juli 2022.  

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 0
Lees meer