sr.search

Tijdelijke wijzigingen aan boek XX WER (nogmaals) verlengd in afwachting van de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

Insolventie & Herstructureringen

De Wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht voerde enkele tijdelijke maatregelen in ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden. U kan deze maatregelen lezen in onze nieuwsbrief van 22 maart 2021.[1]

16 juni 2022


Contact

De maatregelen zouden oorspronkelijk buiten werking treden op 30 juni 2021, doch werden een eerste maal verlengd tot 16 juli 2022. Dit was meteen ook de uiterlijke deadline voor de Belgische wetgever om de Europese Herstructureringsrichtlijn te implementeren (lees meer hierover in deze nieuwsbrief)[2]. België zal deze termijn echter niet halen. Blijkbaar verhinderden een aantal hete hangijzers een (tijdig) akkoord over finale teksten.

Wanneer de Herstructureringsrichtlijn dan wel zal worden omgezet, is nog niet duidelijk. Wel heeft de Ministerraad op 3 juni 2022 een ontwerp van KB goedgekeurd waarmee voormelde maatregelen opnieuw  worden verlengd (ditmaal tot 31 december 2022), om in afwachting van de omzetting een vangnet te bieden aan ondernemingen in moeilijkheden. Naar redelijke verwachting zullen een aantal van deze ‘tijdelijke’ maatregelen ook daarna worden behouden in een meer definitieve vorm.   


[1] https://schoups.be/nl/news_items/wat-betekent-de-europese-herstructureringsrichtlijn-voor-het-belgische-wer

[2] https://schoups.be/nl/news_items/wijzigingen-aan-boek-xx-wer-wetgever-zet-nog-meer-in-op-continuiteit

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer