sr.search

Omzetting Herstructureringsrichtlijn in gang gezet

Insolventie & Herstructureringen

Met vertraging lijkt er schot te komen in de omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn,[1] die reeds aan bod kwam in onze nieuwsbrieven van 20 januari 2021[2] en 20 mei 2022.[3] Afgelopen donderdag 10 november 2022 raakte de federale regering het eens over een wetsontwerp.

28 november 2022


Contact

Voor grote ondernemingen zijn er belangrijke wijzigingen op til bij reorganisaties gericht op een collectief akkoord:

 

  • Een "herstructureringsdeskundige" zal alle belanghebbenden bij de herstructurering oplijsten, met inbegrip van de aandeelhouders;

 

  • Er zal worden gestemd in categorieën. In bepaalde gevallen zal de rechtbank een tegenstem van een categorie kunnen overrulen, zodat het reorganisatieplan toch doorgang kan vinden;

 

  • Naar analogie met de Amerikaanse "Chapter 11" zullen de aandeelhouders van grote ondernemingen voortaan worden betrokken bij de reorganisatie. De herstructureringsdeskundige zou zelfs kunnen voorstellen dat de aandelen van de aandeelhouders worden geschrapt en dat de schuldeisers eigenaar worden van de onderneming. Het valt af te wachten hoe hiermee in praktijk zal worden omgegaan. De aandeelhouders van grote ondernemingen in moeilijkheden zijn echter gewaarschuwd.

 

Bovenstaande wijzigingen worden niet doorgevoerd bij kmo’s, waarvoor de huidige regeling – die door velen reeds als voldoende complex wordt aanzien – blijft gelden.

 

Op faillissementsvlak is de voornaamste nieuwigheid dat het mogelijk zou worden om een faillissement voor te bereiden "in stilte". Dat moet de kans vergroten op een succesvolle verkoop van de failliete onderneming, wat uiteraard in het belang is van de schuldeisers en de werknemers.

 

Het is nu aan de Raad van State om advies uit te brengen over dit wetsontwerp, waarna de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich erover kan buigen.

 

Dit is #2 in een reeks van nieuwsbrieven vanuit onze herstructureringspraktijk (waarin alle know-how vanuit onze corporate advice, insolventie, M&A, finance en HR praktijk wordt samen gebracht)

1.    Must do’s voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden


[1] Europese Richtlijn van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132.

[2] https://schoups.be/nl/news_items/wat-betekent-de-europese-herstructureringsrichtlijn-voor-het-belgische-wer

[3] https://schoups.be/nl/news_items/omzetting-europese-insolventierichtlijn-opnieuw-uitgesteld

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer