sr.search

Nu ook erkend door Asbestfonds: asbestgerelateerde strottenhoofd- en longkanker

Omgevingsrecht

16 januari 2020


Contact

Sinds 2007 staat het Asbestfonds in voor de vergoeding van schade die voortvloeit uit de blootstelling aan asbest. Zonder zware juridische procedures te moeten voeren, kunnen de slachtoffers van asbestgerelateerde ziekten zich richten tot het fonds voor het bekomen van een schadeloossteling.

Tot voor kort gold deze tussenkomst enkel voor asbestose, mesothelioom en diffuse pleuraverdikkingen als ze bilateraal zijn. Slachtoffers van asbestgerelateerde strottenhoofd- of longkanker kwamen hiervoor niet in aanmerking. Zij konden enkel bij de rechtbank terecht voor het afdwingen van een vergoeding na een juridische procedure die onzeker kon zijn en lang kon duren.

Reeds door wijzigingen aan de programmawet in mei 2019 werd de basis gelegd voor de toevoeging van deze twee ziekten aan de lijst van de door het Asbestfonds erkende ziekten. De uitbetaling van de vergoedingen kon enkel starten nadat het uitvoerings-KB hiervoor is aangepast. Uiteindelijk werd op 18 december 2019 het startschot voor de uitbetalingen gegeven door de publicatie van de toepassingsmodaliteiten in het uitvoerings-KB. Het KB treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 2019.

Vanaf deze datum kunnen slachtoffers van strottenhoofd- en longkanker veroorzaakt door asbest aanspraak maken op een maandelijkse forfaitaire rente van 15 euro (geïndexeerd: 18,29 euro) per procent lichamelijke ongeschiktheid. Bij overlijden hebben hun nabestaanden recht op vergoeding bestaande uit een eenmalige uitkering afhankelijk van de relatie met het slachtoffer:

  • Partner: 18.285 euro;
  • Ex-partner met recht op alimentatie: 9.142,50 euro;
  • Kinderen ten laste tot 18 jaar: 15.237,50 euro.

De opname van strottenhoofd- en longkanker in de lijst is opmerkelijk aangezien voor beide ziekten vaak andere oorzaken zoals roken en alcoholgebruik kunnen doorwegen. Om die reden worden de erkenningscriteria gelijkgesteld met de criteria die reeds golden voor de erkenning van deze ziekten in het kader van de beroepsziekteregeling.

De slachtoffers van strottenhoofd- en longkanker die op 1 juni 2019 erkend zijn door Fedris in het kader van de beroepsziekten, zullen nu ook automatisch erkend worden door het Asbestfonds.

Tot slot lanceerde het Asbestfonds een nieuwe website. Op deze website kan u meer informatie vinden in verband met de vergoeding en de begeleiding van slachtoffers van asbestgerelateerde ziekten.

Raadpleeg de website via https://www.asbestfonds.be/

Met vragen kan u terecht bij Kristof Hectors (celhoofd Omgevingsrecht) en Linde Boekaerts (auteur).

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer