sr.search

Bent u klaar voor het nieuwe verbintenissenrecht?

Verbintenissenrecht

De inwerkingtreding van het nieuwe verbintenissenrecht nadert met rasse schreden. Op 1 januari 2023 zullen Boek 1 ("Algemene bepalingen") en Boek 5 ("Verbintenissenrecht") van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking treden.

21 november 2022


Contact

Alle contracten die vanaf 1 januari 2023 worden gesloten, zullen onder de nieuwe regels vallen. Voor contracten die vóór die datum zijn gesloten, blijft het oude Burgerlijk Wetboek gelden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

 

Het verbintenissenrecht grijpt in op alle contracten, het belang daarvan kan dus niet worden onderschat. Het nieuwe verbintenissenrecht zet het huidige verbintenissenrecht niet op zijn kop (we spreken van een evolutie eerder dan van een revolutie), maar er zijn wel degelijk heel wat belangrijke wijzigingen. Het loont de moeite om daar even bij stil te staan, om ongewenste verrassingen in het nieuwe jaar te vermijden.

 

Boodschap is dus om de laatste weken van 2022 nog goed te benutten om uw contractteksten (modelcontracten, algemene voorwaarden, …) "Boek 5-proof" te maken, zodat u althans op dat vlak met een gerust gemoed 2023 in kan. Uiteraard staan de specialisten van Schoups u hierin graag met raad en daad bij.  

 

Meer informatie over het nieuwe verbintenissenrecht, onder meer de slides van de studiemiddagen die we hierover al hebben georganiseerd, kan u terugvinden op onze website Media | Schoups.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer