sr.search

Vers van de pers: publicatie van nieuw verbintenissenrecht in het Belgisch Staatsblad

Verbintenissenrecht

De wet houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek werd op 21 april 2022 goedgekeurd in de Kamer, en op 28 april 2022 door de Koning bekrachtigd. De wet treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

04 juli 2022


Contact

Inmiddels is ook de bekendmaking een feit: op 1 juli 2022 verscheen de Wet in het Belgisch Staatsblad. Dit wil zeggen dat de nieuwe regels van het verbintenissenrecht in werking zullen treden op 1 januari 2023, en van toepassing zullen zijn op alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die vanaf die datum plaatsvinden. 

 

In april organiseerden we al een webinar over de nieuwe regels (te vinden op onze website), na de zomer volgen er nog heel wat initiatieven rond deze belangrijke evolutie. Hou zeker onze communicatiekanalen in het oog.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer