sr.search

Mechelsesteenweg 127

Schoups als bouwheer

Zonnepanelen op de kerk, een resultaat van verbinding.

De herontwikkeling van het voormalig politiegebouw op de Mechelsesteenweg in Antwerpen, links van de Heilige Geest kerk, is er één met ambitie. Het zal omgevormd worden naar een toekomstgericht kantoorgebouw waar onder andere het advocatenkantoor Schoups binnen twee jaar zal gaan huisvesten.

De drijfveer achter dit project is het geloof in, en het zoeken naar, verbinding; in alle mogelijke hoedanigheden. Net zoals bij de andere buren van het project nam het kantoor Schoups, begeleid door hun bouwexperts, onmiddellijk na de aankoop van het gebouw contact met de vertegenwoordigers van de Kerkgemeenschap. Zij hadden geen specifiek doel, behalve dan het zoeken van verbinding op basis van hedendaagse thema’s rond stadsontwikkeling.

Een open dialoog met de kerkgemeenschap resulteerde al snel in verschillende concrete projecten die beide partijen versterken in zowel hun dagelijkse werking als een duurzame toekomst. Het betreft de gekende onderwerpen als het reduceren van energieverbruik en het bewust omgaan met regenwaterrecuperatie, maar ook het creëren van een meer kwalitatieve leefomgeving. Zo werd een stukje naast de kerk, bestaande uit een gang met bergingen en sanitaire ruimten, verkocht aan het kantoorproject om om te vormen tot een semi-publieke tuin. Deze zal rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de kerk. Ook de ondergrondse parking zal opengesteld kunnen worden voor de kerkgangers.

De bijzondere samenwerking tussen de kerk en haar buur brengt onverwachte kwaliteiten die de leefomgeving in onze stad structureel en toekomstgericht zullen verbeteren. Zowel de vertegenwoordigers van de kerkgemeenschap als de juristen van het advocatenkantoor Schoups hebben hun engagement en juridische kennis ter beschikking gesteld van dit gezamenlijk project. Met verwondering en wederzijdse dankbaarheid zien we de voltooiing van de eerste projecten, waaronder de zonnepanelen op het Zuidelijke dakvlak van de kerk en het nieuwe sanitair in de kerktoren.

De renovatie van het kantoorgebouw en de afbraakwerken om ruimte te creëren voor de nieuwe tuin starten tijdens de zomermaanden.

Advocatenkantoor Schoups en de kerkgemeenschap willen een voorbeeldproject van stadsontwikkeling realiseren dat anderen kan inspireren, op basis van een onbevooroordeelde dialoog en gedreven door het geloof in verbinding.

29.06.2021 - Eerste steen