sr.search

Overzicht rechtspraak en praktijk in handhaven van het Vlaamse omgevingsrecht

15.11.2022

Ik schrijf me in

Op 15 november 2022 organiseren mr. Kristof Hectors en mr. Lies Marquet een webinar over de handhavingspraktijk in het Vlaamse Milieurecht. Door haar recente ervaring als milieujuriste binnen de afdeling handhaving van de Vlaamse overheid kan Lies een blik werpen op de praktijk en het beleid. In deze sessie zullen Kristof en Lies voornamelijk ingaan op de recente ontwikkelingen in besluitvorming en markante rechtspraak omtrent milieuhandhaving. Daarnaast zullen zij verduidelijken welk beleid door de Vlaamse overheid - als bestuursrechtelijk toezichtsinstantie - wordt gevoerd rond vervolging. Tenslotte zullen zij ook illustreren hoe de milieuhandhavingsregelgeving zich ontwikkelt onder impuls van Europa.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer