sr.search

Verzekeringsrecht

We ondersteunen ondernemingen bij alle aspecten van risicomanagement en het verzekeren van risico’s. Dit betekent dat risico’s worden benoemd, dat daarvoor geschikte (maatwerk)polissen worden afgesloten, en dat waar risico’s resulteren in schadegevallen, claims vakkundig worden afgehandeld.

Via een flexibele en pragmatische dienstverlening streven we, in nauw overleg met alle betrokkenen (zoals risk managers, loss adjusters, verzekeringsmakelaars en verzekeraars), steeds de meest efficiënte oplossing na.

We beschikken over een zeer gespecialiseerde ervaring omtrent verzekeringspolissen en schadegevallen in de bouwsector, zowel het private bouwrecht als overheidsopdrachten en PPS.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • controleren en aanpassen van verzekeringsrechtelijke documenten

  • claimsafhandeling en voeren van onderhandelingen

  • geschillenvermijding en -beslechting (expertises, arbitrageprocedures, procedures voor rechtbanken en hoven, alternatieven zoals bemiddelingstrajecten, … )

  • adviseren over risicomanagement (vermijden van schadegevallen, verzekeringen, …)


News

Schade door verzakking wegens uitdroging van de bodem verplicht verzekerd: verzekeraars trekken naar het Grondwettelijk Hof

22.03.2022 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Het tariferingsbureau voor verplichte bouwverzekeringen (eindelijk) operationeel

19.01.2022 — Verzekeringsrecht

Lees meer

De wetgever legt uit: ook schade door verschuiven van de bodem verplicht verzekerd onder de woningverzekering

13.01.2022 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Een verwittigd architect is er twee waard

17.11.2021 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Events

BA Uitbating en Na Werken in de bouw​

01.06.2021 — Webinars

Lees meer

Verzekeringsrecht en de bouwsector - ontwikkelingen en recente rechtspraak

11.05.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer