sr.search

Verzekeringsrecht

We ondersteunen ondernemingen bij alle aspecten van risicomanagement en het verzekeren van risico’s. Dit betekent dat risico’s worden benoemd, dat daarvoor geschikte (maatwerk)polissen worden afgesloten, en dat waar risico’s resulteren in schadegevallen, claims vakkundig worden afgehandeld.

Via een flexibele en pragmatische dienstverlening streven we, in nauw overleg met alle betrokkenen (zoals risk managers, loss adjusters, verzekeringsmakelaars en verzekeraars), steeds de meest efficiënte oplossing na.

We beschikken over een zeer gespecialiseerde ervaring omtrent verzekeringspolissen en schadegevallen in de bouwsector, zowel het private bouwrecht als overheidsopdrachten en PPS.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • controleren en aanpassen van verzekeringsrechtelijke documenten

  • claimsafhandeling en voeren van onderhandelingen

  • geschillenvermijding en -beslechting (expertises, arbitrageprocedures, procedures voor rechtbanken en hoven, alternatieven zoals bemiddelingstrajecten, … )

  • adviseren over risicomanagement (vermijden van schadegevallen, verzekeringen, …)


News

Het nieuwe verbintenissenrecht komt eraan

18.06.2021 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven

19.05.2021 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Verval van dekking bij de aansprakelijkheidsverzekering – Cassatie oordeelt verder

04.03.2019 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft gelijk op 8%

31.07.2018 — Verzekeringsrecht

Lees meer

Events

BA Uitbating en Na Werken in de bouw​

01.06.2021 — Webinars

Lees meer

Verzekeringsrecht en de bouwsector - ontwikkelingen en recente rechtspraak

11.05.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 0
Lees meer