sr.search

Omgevingsrecht

We hebben een bijzondere expertise in multidisciplinaire adviesverlening en procedures in het domein van het omgevingsrecht en publiekrechtelijke/contractuele vastgoedissues in de drie gewesten (Vlaams, Brussels en Waals Gewest). We kunnen als uniek aanspreekpunt fungeren voor ondernemingen en overheden over het volledige Belgische grondgebied.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • voorbereiden van en adviseren inzake vergunningsaanvragen

  • voeren van vergunningsprocedures (administratieve beroepen, jurisdictionele beroepen bij Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, burgerlijke procedures, …)

  • voeren van procedures rond ruimtelijke planning en handhaving van omgevingsrecht

  • verlenen van bijstand inzake onteigeningen (zowel bij onderhandelingen, de administratieve procedure als de gerechtelijke fase) en eigendomsbeperkingen;

  • adviseren inzake bodemrecht, milieueffectenrapportage, afval, water, natuurbehoud, publiekrechtelijke aspecten van kabels en leidingen, …News

Update ontwerp Instrumentendecreet en Bouwshift

25.11.2022 — Omgevingsrecht

Lees meer

Naar een decretale regeling voor Nationale Parken en Landschapsparken in Vlaanderen?

22.11.2022 — Omgevingsrecht

Lees meer

Ecocide als misdaad van internationaal recht in het nieuwe Strafwetboek: een nieuw wapen tegen vervuilers?

17.11.2022 — Omgevingsrecht

Lees meer

Wanneer kan een handelaar de omgevingsvergunning van een concurrent aanvechten? Het belang van een commercieel belang.

06.10.2022 — Omgevingsrecht

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer