sr.search

Huurrecht

Ons gespecialiseerd team behandelt alle aspecten van het huurrecht, zowel in handelshuur, woninghuur, gemene huur (kantoren en magazijnen), brouwerijcontracten en onroerende leasing.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • verlenen van bijstand bij het opstellen en nazien van contracten inzake huur, bezetting ter bede en andere gebruiksrechten, inclusief fiscale aspecten hiervan.

  • voeren van procedures over huurcontracten (uitvoering, hernieuwing, beëindiging, …)


Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer