sr.search

Sociale Zekerheid

We leveren bijstand en advies wanneer u geconfronteerd wordt met een sociaalzekerheidsrechtelijk probleem, een sociale inspectie of een geschil met de RSZ.

De regels inzake sociale zekerheid zijn complex en de gevolgen van niet-naleving kunnen aanzienlijk zijn.

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • adviseren met betrekking tot forfaitaire onkostenvergoedingen, verboden terbeschikkingstelling van personeel, schijnzelfstandigheid, schijnwerknemerschap, doelgroepverminderingen, detachering van werknemers, etc.

  • begeleiden van ondernemingen inzake naleving van de op hen rustende sociaalzekerheidsrechtelijke verplichtingen, met bijzondere expertise van de bouwsector, zoals de aangifte van werken, de verplichte aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden.News

Opgepast: sociale inspectie verscherpt controle op verplicht corona telewerk

28.01.2021 — COVID-19

Lees meer

Strijd tegen sociale dumping wordt opgevoerd

28.03.2014 — Arbeidsrecht

Lees meer

Online tools tegen sociale fraude

03.05.2017 — Arbeidsrecht

Lees meer

‘Kliklijn’ sociale fraude van start

21.10.2015 — Arbeidsrecht

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer