sr.search

‘Kliklijn’ sociale fraude van start

Arbeidsrecht

21 oktober 2015


Sinds 5 oktober is het “Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie”, beter gekend als het Meldpunt Sociale Fraude, operationeel. Dit is een centraal meldpunt waar burgers en ondernemingen een melding kunnen doen wanneer zij vermoeden dat een andere burger of onderneming sociale fraude pleegt.

Voorheen kwamen klachten over mogelijk sociale fraude verspreid binnen bij de verschillende inspectiediensten. Door de centralisering op één punt, met name bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), wenst de overheid naar eigen zeggen doortastender op te treden in de strijd tegen grootschalige sociale dumping en georganiseerde sociale fraude. Ook een individuele werknemer zou een melding kunnen doen wanneer hij problemen ondervindt met zijn verloning, arbeidsduur of vakantie. Later zouden ook organisaties zoals vakbonden, werkgeversorganisaties of de Liga voor de mensenrechten,  gevallen van sociale fraude kunnen melden.

De melding gebeurt via een digitaal formulier via de website www.meldpuntsocialefraude.belgie.be.

Een heikel punt bij de uitwerking van het meldpunt, was de vraag of het mogelijk moet zijn om anoniem een klacht in te dienen. Uiteindelijk werd deze optie niet toegestaan. Wie een melding doet zal zijn naam, rijksregisternummer en e-mailadres moeten opgeven. Ondernemingen moeten hun ondernemingsnummer en e-mailadres vermelden.

Niettemin erkent de bevoegde staatssecretaris dat niet systematisch zal worden gecontroleerd of de gegevens fictief of correct zijn. Bovendien kan de identiteit van de melder slechts vrijgegeven worden door de inspecteurs wanneer deze hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft. De melder kan zelfs aangeven dat hij niet wenst te worden gecontacteerd voor verdere uitleg. Het doelbewust indienen van valse beschuldigingen en het opgeven van een foutieve identiteit blijft wel een strafbaar feit.

Dat de identiteit van de melder wordt afgeschermd, kan om diverse redenen (zoals de angst voor represailles) worden begrepen. De vraag rijst in welke mate dit ook gebeurt voor de persoon die het voorwerp van de melding uitmaakt en van wie de persoonsgegevens dus zonder zijn toestemming verwerkt worden. In elk geval zal deze persoon zijn wettelijke privacy rechten moeten kunnen uitoefenen, zoals het recht op toegang, verbetering en verzet (Wet Bescherming Persoonsgegevens van 8 december 1992). 

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Sara Cockx (celhoofd) raadplegen.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer