sr.search

Arbitrage

We beschikken over gespecialiseerde know-how op het vlak van arbitrage, zowel ad-hoc als institutioneel (onder meer ICC en CEPANI).

Bij arbitrage wordt een geschil door een arbitraal college beslecht, in plaats van door een overheidsrechter. In bepaalde gevallen kan dit heel wat voordelen bieden, o.m. op het vlak van snelheid en vertrouwelijkheid. Zeker in een internationale context wordt arbitrage vaak toegepast, met name vanwege het neutrale forum.

We treden geregeld op als arbiter of als raadsman in complexe nationale en internationale arbitrages, in heel wat verschillende materies (bouwrecht (FIDIC,…), ondernemingsrecht, …).

Onze praktijk strekt zich onder meer uit tot:

  • opstellen, controleren en aanpassen van arbitrageclausules en ruimere geschillenbeslechtingsclausules

  • optreden als raadsman in nationale en internationale arbitrages

  • procedures inzake arbitrage voor de rechtbanken en hoven (inzake bewijs, tenuitvoerlegging, nietigverklaring, …)

  • adviseren over arbitrageprocedures (kosten, bijstand bij aanstelling arbiters, …)News

Nieuwe bewijsregels in internationale arbitrage

08.06.2021 — Arbitrage

Lees meer

Het Grondwettelijk Hof smoort bedrog in het kader van een arbitrageprocedure in de kiem

29.03.2021 — Arbitrage

Lees meer

Nieuwe ICC Rules of Arbitration vanaf 1 januari 2021: wat verandert er?

20.10.2020 — Arbitrage

Lees meer

Coronavirus: De coronacrisis en de nood aan snelle oplossing van geschillen

05.05.2020 — Arbitrage

Lees meer

Events

Arbitrage in de bouw

25.03.2021 — Webinars

Lees meer

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 4
  • Staff
Lees meer