sr.search

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren

Energierecht

Op 15 december jl. heeft de Europese Commissie voorgesteld om de regels betreffende de energieprestatie van gebouwen af te stemmen op de Green Deal en het gebouwenbestand van de EU tegen 2050 koolstofvrij te maken.

22 december 2021


Contact

De Europese Commissie heeft op woensdag 15 december 2021 haar voorstel tot herziening van de richtlijn 2018/844/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (REPGD-richtlijn) aangenomen met de dubbele ambitie om niet enkel te komen tot een emissievrij en volledig koolstofvrij Europees gebouwenbestand tegen 2050 maar ook om de strijd aan te gaan met energiearmoede. 

De Commissie herinnert eraan dat gebouwen goed zijn voor 40% van het energieverbruik.

Dit voorstel omvat de volgende voornaamste punten:

-       Alle nieuwe gebouwen zullen tegen 2030 «emissievrij » moeten zijn ; de nieuwe « openbare » gebouwen zullen tegen 2027 «emissievrij » moeten zijn

-       De slechtst presterende gebouwen moeten gerenoveerd worden

-       De minimumnormen voor energieprestaties worden opgetrokken

-       Er wordt een kader ontwikkeld voor financiële bijstand bij de overgang

-       Er worden nieuwe regels aangenomen om de toegang tot informatie en lagere prijzen voor de consument te garanderen

 

Deze herziening kadert in de « Fit for 55 »-strategie van de Commissie (Green Deal) die onder andere erop gericht is om een renovatiegolf van het gebouwenbestand te stimuleren.

Klik hier om de tekst te lezen: DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer