sr.search

De wettelijke interestvoet bedraagt voor het jaar 2022 1,50%.[1]

Privaat Bouwrecht

In 2021 bedroeg de wettelijke interestvoet die van toepassing is in burgerlijke- en handelszaken nog 1,75%.

17 maart 2022


Contact

In het document in bijlage vindt u een volledig overzicht van de intrestvoeten van de voorbije jaren.

[1] Mededeling van de Algemene administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën, BS 1 maart 2022, i.u.v. art. 2, § 1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest.

Download

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer