sr.search

Schoups Summer School

12.09.2022

Schoups Summer School

Met veel plezier kondigen we u hierbij de Schoups Summer School aan. De tweede editie van deze Summer School vindt plaats van maandag 12 september t.e.m. vrijdag 16 september 2022 in ons kantoor te 1000 Brussel, Regenschapsstraat 58.

De Summer School bestaat uit twee modules: enerzijds Construction & Real Estate, anderzijds Business & Social Law. De vijfde dag staat in het teken van alternatieve geschillenbeslechting. Binnen de beide modules is er een ruim aanbod, verspreid over vijf dagen. Het programma van beide modules kan u hieronder terugvinden.

Indien dit u interesseert, kan u zich kandidaat stellen voor de Summer School door het door u gewenste programma per dag alsmede uw CV door te sturen naar events@schoups.be.

Programma Construction & Real Estate

Maandag 12 september 2022

Overheidsopdrachten
 • Toepasselijkheid van overheidsopdrachtenwetgeving en beginselen van behoorlijk bestuur op aanneming versus de verwerving van zakelijke rechten

 • Contractueel kader van aanneming- en projectontwikkelingsopdrachten in het overheidsopdrachtenrecht

 • Rechtsbescherming in het overheidsopdrachtenrecht

Dinsdag 13 september 2022

Privaat Bouwrecht
 • Bouwrecht als meerpartijenverhouding: wie kan wie aanspreken in de contractuele keten ? (rechtstreekse vordering, kwalitatieve vordering, zijdelings verhaal, etc.)

 • Vervagend onderscheid tussen koop en aanneming bij toekomstige goederen (met een blik op internationale bouwcontracten (FIDIC Yellow & Silver Book - Design & Build / EPC))


Woensdag 14 september 2022

Omgevingsrecht
 • Duurzaamheid in de bouwsector: over zonnepanelen, windturbines en warmtenetten

 • De betonstop, ruimtelijk rendement en open ruimte in de verschillende gewesten

 • Socio-economische vergunningen

Donderdag 15 september 2022

Real Estate
 • Projectontwikkeling in de (juridische) praktijk

Vrijdag 16 september 2022

Geschillenbeheersing & ADR
 • Conflictbeheersing

 • Bemiddeling

 • Collaboratief onderhandelen

 • Arbitrage en andere methodes om geschillen te beslechten

Programma Business Law & Social Law

Maandag 12 september 2022

Mergers & Acquisitions
 • M&A deals: analyse van de tijdlijn van een typische transactie vanaf het vroegste stadium tot het sluiten

 • Het typische contractuele kader dat rond een SPA wordt gehanteerd (d.w.z. managementovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomsten, enz.)

 • De SPA in een notendop: herziening van typische clausules en analyse van aandachtspunten

Dinsdag 13 september 2022

Insolventie (deel 1) - Ondernemingsstrafrecht (deel 2)
 • Insolventie: gerechtelijke reorganisatie

 • Insolventie: faillissement

 • Ondernemingsstrafrecht: beperken van risico’s in een strafonderzoek aan de hand van een case study


Woensdag 14 september 2022

Marktpraktijken
 • Onrechtmatige bedingen in al hun aspecten

 • Back to the roots met het verbod op onrechtmatige bedingen als bescherming van consumenten

 • Verdere uitbreiding van het verbod op onrechtmatige bedingen naar B2B-relaties en binnenkort ook in het gemeen recht

Donderdag 15 september 2022

Arbeidsrecht
 • Individueel arbeidsrecht – focus ontslagrecht + oefening dringende reden

 • Sociale inspectie – oefening rond terbeschikkingstelling

Vrijdag 16 september 2022

Geschillenbeheersing & ADR
 • Conflictbeheersing

 • Bemiddeling

 • Collaboratief onderhandelen

 • Arbitrage en andere methodes om geschillen te beslechten

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

 • Advocaten 16
 • Staff 1
Lees meer