sr.search

Concrete en praktische gevolgen van de nieuwe klokkenluidersregeling

15.12.2022

Ik schrijf me in

Op 24 november werd het wetsontwerp betreffende de bescherming van klokkenluiders aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Schoups nodigt u graag uit voor het webinar dat op 15 december van 13.00 tot 14.00 uur wordt gehouden. Marie-Aude Deslandes en Sara Mannaerts zullen tijdens dit webinar de concrete en praktische impact van de wet bespreken en toelichten hoe u binnen uw organisatie vorm kan geven aan de daaruit volgende verplichtingen.

Er wordt ingegaan op (i) het toepassingsgebied van de wet, (ii) de kanalen die beschikbaar zijn voor klokkenluiders, (iii) de verplichting voor werkgevers in de privé-sector om een intern meldingskanaal op te zetten, (iv) de gevolgen en beschermende maatregelen, (v) de sancties in geval van niet-naleving en ten slotte (v) de implementatie van deze wetgeving in uw onderneming.

Het webinar wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer