sr.search

Aankoop van onroerende goederen en onteigening: een stand van zaken

27.04.2021

Op 27 april 2021 spraken Céline Bimbenet en Kristof Hectors van de vakgroep Omgevingsrecht over actualia rond de verwerving en vervreemding van onroerende goederen door overheden: een stand van zaken voor ontwikkelaars en besturen.

Volgens de “klassieke leer” zijn domeingoederen onderworpen aan een bijzonder rechtsregime, met bijzondere verplichtingen die niet van toepassing zijn op vastgoedtransacties in de zuiver privaatrechtelijke sfeer. Daarnaast hebben overheden ook bijzondere prerogatieven in het afnemen/beperken van eigendomsrechten in het algemeen belang, waaronder het instrument van de onteigening. De sprekers gingen in op enkele belangrijke recente evoluties in dat verband voor de rechtspraktijk.

In een eerste deel wordt stilgestaan bij de specifieke normering die van toepassing is wanneer overheden onroerende goederen op vrijwillige basis willen vervreemden of verwerven. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar recente Vlaamse voorschriften. Komen o.m. aan bod: het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur.

In een tweede deel bespreken we het specifieke juridische instrument waarover overheden beschikken om onroerende goederen (en afzonderlijke zakelijke rechten) te verwerven, m.n. onteigening. Met het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 december 2017 werd het Vlaamse onteigeningslandschap grondig hertekend. In dit webinar staan we stil bij de regeling van dit decreet, en de wijzigingen die het decreet ondanks zijn jonge bestaan reeds heeft ondergaan. Ook de (beperkte) rechtspraak over het Vlaams onteigeningsdecreet komt aan bod.

Media & documentatie

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer