sr.search

Sacha Klajnfeld

Sacha Klajnfeld behaalde zijn rechtendiploma magna cum laude in 2020 aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en is sinds oktober 2021 werkzaam bij Schoups. Voordien werkte hij in het Corporate M&A departement bij Allen & Overy waar hij ervaring heeft opgebouwd omtrent zowel nationale als internationale fusies en overnames, joint ventures, groepsherstructureringen en andere vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

Sacha is werkzaam in het vakgebied Ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op het vennootschapsrecht.