sr.search

Roel Meeus

Roel Meeus is Counsel bij Schoups.

Hij behaalde in 2005 zijn rechtendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven en is ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Hij behaalde eveneens een master na master in het milieurecht (2006) en een afzonderlijk opleidingsonderdeel rechtseconomie (2008) aan de Universiteit Gent. In 2013 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit Gent met het proefschrift "De sanctionering door de lidstaten van inbreuken op het Europees milieurecht: tussen handhavingsnood en sanctieverplichtingen".

Hij vervoegde het kantoor Schoups in 2020 als Counsel. Daarvoor was hij bijna 10 jaar werkzaam bij Publius (Brussel).

Roel heeft ruime ervaring in litiges en advieswerk. Roel maakt deel uit van het vakgebied Omgevingsrecht.