sr.search

Schoups celebrates !

Op twee verschillende data en locaties gaven onze advocaten 10 verschillende lezingen waaruit u er telkens twee kon kiezen om bij te wonen.

14 oktober spraken: Sam Ledent, Marco Schoups & Jens Rediers, Ewoud Willaert & Laurence d'Huyvetter, Joost van Riel & Cédric Vandekeybus, Dimitri Verhoeven, Sara Cockx, Geert De Buyzer & Jesse Docx, Kristof Hectors & Roel Meeus en Maarten Somers in De Handelsbeurs te Antwerpen.

En 26 oktober in Hotel de Mérode te Brussel spraken: Liesbeth Truyens & Marie-Aude Deslandes, Charles Poncelet, Ewoud Willaert & Laurnce D'huyvetter, Sara Cockx, Sébastien Leroy, Melissa Olivotto, Benjamin Marchandise & Mathilde van der Stegen, Hélène Kislanski en Mathieu Thomas & Sophie Bleux.

Nadien dronken we met de aanwezigen een glas en vierden we onze 70e verjaardag. Veel dank aan alle sprekers en aanwezigen.

images © Miles Fischler / Eva Donckers

Jubileumboek

70 jaar.

Een mijlpaal die we met veel vreugde en trots nemen.

Zeventig jaar geleden richtte wijlen Luc Schoups het kantoor op en legde hij de fundamenten waarop wij nog steeds voortbouwen. Intussen is ons kantoor gegroeid, geëvolueerd en uitgebreid van Antwerpen naar Brussel, en telt het weldra negentig medewerkers, onder wie bijna 70 advocaten.

Hoewel het kantoor in de afgelopen 70 jaar veel is veranderd, is de ziel van ons kantoor dezelfde gebleven: de passie voor ons werk. Onze advocaten beoefenen het recht met inzet en nauwgezetheid; zij zijn beschikbaar, attent, geëngageerd en bereidwillig.

Dit boek bundelt 25 artikelen die door de leden van ons team zijn geschreven. Onze collega’s belichten hiermee alle materies die binnen het kantoor worden behandeld over de verschillende teams heen, elk gespecialiseerd in hun vakgebied.

Dit boek zou niet mogelijk zijn geweest zonder het werk en de toewijding van onze gewaardeerde collega's, advocaten en auteurs, die wij oprecht danken voor hun inzet.

Wenst u een exemplaar te ontvangen van ons jubileumboek? Vul dan het onderstaande formulier in, waarna wij u zullen contacteren.

Ik wens een exemplaar

Inhoudstafel

Een geschiedenis van het kantoor en een kijkje in de verschillende kantoorgebouwen

Inge Schoups

À l’aide ! Des rumeurs dans ma société

Alexandra Henrichs et Geert De Buyzer

The (re)negotiation of PPP agreements: Liberty or proportionality?

Kris Lemmens, Jan De Leyn, Cédric Vandekeybus and Janice Demeester

Voorlopige en definitieve oplevering, inontvangstneming en aanvaarding: what’s in a name?

Michael Thielens, Siegfried Busscher en Marco Schoups

Arbitrating construction disputes or not, that is the question

Geert De Buyzer

Plan d’aménagement directeur : vers un urbanisme de projet ?

Charles Poncelet

De maatregelen die het bestuur kan nemen in het kader van statutaire tewerkstelling en de rechtsbescherming van statutaire ambtenaren dienaangaande

Sophie Bleux

Verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van detachering: stand van zaken anno 2021

Evi Dieltiens en Sara Cockx

TVA et locations immobilières

Laurence D’huyvetter

Handover of industrial works and in international construction contracts in Belgium

Siegfried Busscher

Over woonuitbreidingsgebieden en hun aansnijding: naar een meer systematisch, rechtszeker evenwicht tussen ontwikkelen en beschermen van de open ruimte?

Kristof Hectors en Céline Bimbenet

Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Bemiddeling en collaboratief onderhandelen als geschillenoplossing voor doe-het-zelvers

Nel Van Daele en Geert De Buyzer

Les clauses abusives dans les contrats B2B depuis la loi du 4 avril 2019 : quel impact concret sur les contrats en cours et la rédaction des futurs contrats?

Benjamin Marchandise et Eléonore Coucke

De impact van Covid-19 op handelshuurovereenkomsten in het licht van de eerste rechtspraak

Ewoud Willaert en Anouk Schryvers

THV na WVV : welke tijdelijke vennootschap?

Joost van Riel en Eline Vorlat

Défaut d’affiliation du travailleur salarié à la sécurité sociale : renonciation et réparation en nature

Etienne Pennetreau

The road to a good deal… is paved with clear intentions?

Jesse Docx, Christine Heeb, Gwen Bevers and Stefaan Wauman

Informatieverplichtingen bij de koop-verkoop van onroerend goed

Ewoud Willaert en Vincent Janssen

GDPR en toestemming werknemers: GBA zet regels op scherp

Sara Mannaerts en Kiandro Lebon

Interfaces entre les contrats de vente et d’entreprise : évolutions récentes en ce qui concerne la responsabilité pour les vices de conformité

Marco Schoups, Maarten Somers, Melissa Olivotto et Jérémy Vanderheyde

Twee niet-verplichte bouwverzekeringen onder de loep: BA Uitbating en BA Na Werken

Jeffrey Amankwah, Jef Feyaerts en Siegfried Busscher

The risks of non-compliance and tips & tricks for a sound compliance policy

Liesbeth Truyens and Camille Richelle

Omissions et erreurs dans les quantités des documents de marché : quand le soumissionnaire vient à la rescousse du pouvoir adjudicateur

Mathieu Thomas et Melissa Olivotto

Distributie en gebruikelijke contractvormen

Dave Mertens

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken bij overheidsopdrachten: is de aannemer verlost bij het verstrijken van de waarborgtermijn, bij definitieve oplevering of pas (veel) later?

Maarten Somers en David Van Valckenborgh

De aandeelhouder als schuldeiser in het faillissement: een wolf in schaapskleren?

Sam Ledent en Emilie Bogaerts

Colofon

Hoofdredacteur Melissa Olivotto

Editors Marco Schoups, Siegfried Busscher, Geert De Buyzer, Kris Lemmens

Vertalingen John Blazek, Laurent Mortelmans

Eindredactie Nederlands Daan Nicolay, Isak Van Haegenborgh

Vormgeving Crius Groups, Maud Aguirre y Otegui, Maud Van Haegenborgh

Illustratie cover © Philip Aguirre y Otegui

Afbeeldingen © Koen de Waal, ono architectuur, Universal Design Studio, Ludovic Devriendt, Philip Aguirre y Otegui

Verantwoordelijke uitgever BV Schoups

Onmisbare hulp Pascale Van Houtte

ISBN 978 94 639 3956 7

Wettelijk depot D/2021/3988/15

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met Skibris, het publicatieplatform van drukkerij Mirto Print.

©2021 Schoups