sr.search

Oprichting van de Bijzondere Commissie Bouw binnen de Federale Bemiddelingscommissie

Bemiddeling

Hoewel de bouwsector heel wat geschillen kent, wordt op heden nog niet heel vaak beroep gedaan op bemiddeling.

21 maart 2022


Contact

Dat is een gemiste kans. Bemiddeling, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, vormt een goed alternatief voor de klassieke vormen van geschillenbeslechting, zoals expertise, rechtbank en arbitrage. Het is vaak efficiƫnter en goedkoper en geeft de partijen zelf de kans om de oplossing te smeden. Zij zitten in de cockpit. Studies tonen aan dat een bemiddelde oplossing tot grotere tevredenheid leidt bij de partijen.

Het is een teken aan de wand dat de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) is overgegaan tot het oprichten van de Bijzondere Commissie Bouw (BCB). Ongetwijfeld zal deze commissie bemiddeling in bouwconflicten verder onderzoeken en promoten.

Het volledige actieplan van de BCB vindt u hier.

Binnen ons kantoor zijn er 3 erkende en overtuigde bemiddelaars, Marco Schoups, Geert De Buyzer en Nel Van Daele, die u graag verder helpen in deze materie.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer