sr.search

Nieuwe indexering van de rechtsplegingsvergoeding: verlaging per 1 maart 2023

Privaat Bouwrecht

In onze nieuwsbrief van november 2022 las u reeds dat de rechtsplegingsvergoeding voor de derde maal op amper anderhalf jaar tijd was geïndexeerd.[1] Deze rechtsplegingsvergoeding betreft een forfaitaire vergoeding voor de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij (art. 1022 Ger.W.), die behoort tot de kosten die de in het ongelijk gestelde partij dient te dragen (art. 1017 Ger.W.). Per 1 maart 2023 is deze rechtsplegingsvergoeding opnieuw geïndexeerd.

16 maart 2023


Contact

Dit maakt dat de rechtsplegingsvergoeding thans een vierde keer in amper twee jaar tijd is geïndexeerd en dit terwijl het slechts de zesde indexatie betreft sinds de rechtsplegingsvergoeding in haar huidige vorm vanaf 2008 in voege trad.[2] De snelle opeenvolging van indexaties is onmiddellijk gelinkt aan het huidige economische klimaat, aangezien de omvang van de rechtsplegingsvergoeding is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

Opvallend: anders dan bij de vorige indexaties, werd de rechtsplegingsvergoeding thans met ingang van 1 maart 2023 verlaagd.

 

De tarieven van de rechtsplegingsvergoeding zoals deze gelden sinds 1 maart 2023 zijn reeds van toepassing op lopende procedures. U kunt deze via de tabellen onderaan raadplegen.

 

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Geert De Buyzer, Els Op de Beeck en Jens Lippens (de auteurs).


[1] Indexaties van toepassing met ingang van respectievelijk 1 juni 2021, 1 april 2022 en 1 november 2022.

[2] Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, BS 31 mei 2007; KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, BS 9 november 2007.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer