sr.search

'L’aveu en action’ opnieuw bevestigd door het Hof van Cassatie - Het gedrag van partijen kan het bestaan van een aannemingsovereenkomst bewijzen.

Privaat Bouwrecht

Sinds jaar en dag verleent een constante rechtspraak van het Hof van Cassatie bewijsrechtelijke betekenis aan de uitvoering van de overeenkomst door de partij tegen wie een bewijsvoering moet worden gedaan. In een recent arrest van 5 december 2022 heeft het Hof van Cassatie dit principe nogmaals bevestigd en verduidelijkt dat ook het gedrag van partijen het bestaan van een aannemingsovereenkomst kan bewijzen.

13 maart 2023


Contact

In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het Cassatiearrest van 5 december 2022 vorderde de aannemer de betaling van een factuur voor schilderwerken aan de woning waar de verweerder samen met zijn moeder woont. De verweerder weigerde deze factuur te betalen omdat hij meende dat hij niet de opdrachtgever was van de werken, maar dat het zijn moeder was die op de offerte was ingegaan en bijgevolg de opdrachtgever van de werken was. Tijdens de uitvoering van de werken had de verweerder evenwel verschillende meerwerken besteld (wat hij ook niet betwistte). De appelrechter oordeelde dat de verweerder inderdaad niet gehouden waren tot betaling van de factuur bij gebrek aan schriftelijk bewijs van een aannemingsovereenkomst tussen de aannemer en de verweerder. De verweerder zou volgens de appelrechter ook geen rechtshandelingen hebben gesteld die de uitvoering van een aannemingsovereenkomst uitmaakten.

 

Het Hof van Cassatie vernietigde deze beslissing bij arrest van 5 december 2022 (C.22.0134.N). Het Hof overwoog hierbij uitdrukkelijk dat een aannemingsovereenkomst kan worden bewezen door het gedrag van een van de partijen zoals de bestelling van meerwerken.


Voor meer vragen over dit onderwerp kan u terecht bij Els Op de Beeck en Eva Sterkens (de auteurs).

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer