sr.search

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties blijft gelijk op 8%

Privaat Bouwrecht

Voor het eerste semester van het jaar 2022 blijft de interestvoet voor de betalingsachterstand bij handelstransacties op 8,0%.

20 maart 2022


Contact

Voor interesten in het verleden (vóór 16 maart 2015) bestaat er nog een onderscheid tussen overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013. Dit onderscheid vloeide voort uit de wijziging van de Wet van 2 augustus 2002 die de referentie-interestvoet had verhoogd. Pas vanaf 16 maart 2015 lopen de interestvoeten voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013, gelijk wegens de beëindiging van de overgangsperiode (art. 14, 2de lid Wet van 2 augustus 2002).

Een volledig overzicht van de intrestvoeten voor overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en overeenkomsten vanaf 16 maart 2013 vindt u in het bijgevoegde document onderaan.

(Mededeling van de FOD Financiën i.u.v. art. 5, tweede lid, Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2022)

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Pim van den Bos en Els Op de Beeck (auteurs) contacteren.

Download

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer