sr.search

Eerste honderd boetes uitgeschreven wegens niet-nakoming van verplichte UBO-registratie

Ondernemingsrecht

In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij reeds over de verplichting van rechtspersonen om hun uiteindelijke begunstigden (‘UBOs’) te registreren (zie o.m. onze eerdere nieuwsbrief met een kort overzicht van de verplichtingen of onze meest recente nieuwsbrief over het UBO-register, waarin het belang van nakoming wordt toegelicht).

28 augustus 2022


Contact

De Tijd berichtte op 16 augustus dat de eerste honderd boetes voor nalatigheid in het UBO-register intussen zijn uitgeschreven. Het zou gaan om boetes van 500 EUR, waarvan er al 77 zouden zijn geïnd.

 

Ter herinnering: bij niet-naleving van de verplichte UBO-registratie, kunnen administratieve boetes worden opgelegd van 250 tot 50.000 EUR aan de bestuurders of andere leidinggevenden van de vennootschap, alsook aan de UBOs zelf. Bovendien kunnen ook strafrechtelijke boetes tussen 400 en 40.000 EUR worden opgelegd aan de leden van het bestuursorgaan.

 

Volgens de FAQ die de administratie heeft opgesteld over de UBO-verplichtingen, zijn alle wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken entiteit hoofdelijk aansprakelijk om de boete te betalen, tenzij zij zouden kunnen aantonen dat zij geen wettelijke vertegenwoordiger waren van de entiteit op het ogenblik van de overtreding. Een nieuwsbericht op de website van de administratie geeft aan dat er nog steeds eerst een kennisgeving zou worden verstuurd vooraleer een boete wordt opgelegd.

 

Voor UBO-vragen kan u zich richten tot Gwen Bevers, Marie-Aude Deslandes, Joost van Riel en Sophie Deckers.  

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer