sr.search

Een nieuw bewijsrecht als startpunt voor een nieuw Burgerlijk Wetboek

Gerechtelijk Recht

05 april 2019


Contact

In een eerdere nieuwsbrief berichtten we u reeds over het aankomende nieuwe bewijsrecht. In de marathonsessie  van 4 april 2019 heeft de Kamer het ontwerp op de valreep goedgekeurd.

Ons bewijsrecht maakt dus de sprong naar de 21ste eeuw. Modern, met heldere definities en een duidelijke structuur.

De meest opvallende wijziging is dat het bewijsstelsel dat geldt ten aanzien van niet-ondernemers wordt versoepeld, door een ondertekend geschrift slechts te vereisen voor rechtshandelingen met een waarde vanaf 3.500,00 EUR in plaats van 375,00 EUR. Voor heel wat courante verrichtingen zal aldus geen ondertekend geschrift meer nodig zijn om het bewijs ervan te leveren, maar kan worden volstaan met meer hedendaagse middelen, zoals met name e-mail.

Voorts zou de rechter in bepaalde uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid krijgen om op gemotiveerde wijze de bewijslast en dus ook het bewijsrisico om te keren en dus bij de verweerder te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een geldafhaling waarbij er geen geld uit de automaat komt, maar uw rekening wel wordt gedebiteerd. Voor de klant is dit moeilijk aan te tonen. De bank die de feiten betwist, zou dan kunnen worden verplicht om aan de hand van de registers aan te tonen dat het geld wel degelijk uit de automaat is gegaan. Indien de bank dat niet kan, zal ze in het ongelijk worden gesteld.  

Opvallend is dat het nieuwe bewijsrecht het boek 8 zal vormen van het nieuw Burgerlijk Wetboek, waarvan de andere boeken nog zijn in te vullen. Ons huidige Burgerlijk Wetboek mag zich na meer dan 200 jaar trouwe dienst stilaan op zijn pensioen voorbereiden en zal binnenkort officeel als het “oud Burgerlijk Wetboek” door het leven gaan.

Het duurt nog wel even voor de wijzigingen in werking treden, dit is pas voorzien voor over 18 maanden na publicatie van de wet. We volgen dit uiteraard voor u op.

[Update: de “Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek” werd op 14 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal dus op 1 november 2020 in werking treden.]

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht bij Geert De Buyzer.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 1
Lees meer