sr.search

Commissie Justitie heeft boeken 1 en 5 (nieuw) Burgerlijk Wetboek goedgekeurd

Verbintenissenrecht

Op 22 maart 2022 heeft de Commissie Justitie de boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissenrecht) van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Aldus is opnieuw een nieuwe stap gezet richting het nieuw verbintenissenrecht.

24 maart 2022


Contact

Met deze nieuwe boeken worden huidige rechtspraak en de bestaande algemene beginselen met daarbij een aantal innovaties in de wetgeving opgenomen. Zo zou de nieuwe wetgeving het belangenconflict in het kader van vertegenwoordiging regelen, wat belangrijk kan zijn bij de totstandkoming van het contract. Verder worden een aantal postcontractuele verbintenissen gecodificeerd. Nuttig is ook de mogelijke herkwalificatie van het contract door de rechter.

Een belangrijke nieuwigheid voor de bouwsector is de bepaling van de imprevisieleer voor private contracten. Onder het oud Burgerlijk Wetboek was dit niet geregeld. Het ontwerp voorziet een regeling hiervan.

Het nieuwe verbintenissenrecht zou normaliter na de paasvakantie in de plenaire vergadering definitief gestemd worden. Het kantoor zal een webinar organiseren over deze belangrijke evolutie.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer