sr.search

Checkinatwork : einde van de onduidelijkheid (en het gedoogbeleid) voor architecten

Arbeidsrecht

Op bouwwerven waarvan de totale kost 500.000 EUR overschrijdt, geldt er voor een heel aantal personen een verplichting om hun aanwezigheid te registreren via de onlinedienst ‘checkinatwork’.

22 juni 2021


Contact

Ook de architecten vallen volgens de wet, als bouwdirectie ontwerp en controle op de uitvoering, onder deze verplichte aanwezigheidsregistratie.

In de praktijk bestond er echter een gedoogbeleid om eventuele inbreuken door architecten niet te sanctioneren. Dit werd in 2016 zelfs zwart-op-wit bevestigd in het Actieplan fraudebestrijding door de toenmalige minister van werk en de staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude. De sector van de architecten zou immers niet fraudegevoelig zijn. Een wetswijziging die deze vrijstelling zou formaliseren werd vooropgesteld, maar nooit in realiteit omgezet.

Dit gedoogbeleid werd nu, enigszins verrassend, volledig teruggedraaid door de huidige bevoegde ministers. In hun brieven aan de Orde van Architecten verklaren zij formeel dat de wet niet zal worden gewijzigd én dat het gedoogbeleid wordt afgeschaft. Deze beslissing zou worden gerechtvaardigd omdat de architecten bij hun aanwezigheid op de werf potentieel kunnen worden blootgesteld aan bepaalde welzijnsrisico’s, en ze op de werven vaak een adviserende en soms beslissende rol hebben inzake preventiemaatregelen en de controle daarop. Eén en ander wordt ook verduidelijkt in een alert op de website van de RSZ.

Hierdoor zullen architecten voortaan wel degelijk gesanctioneerd kunnen worden indien zij hun aanwezigheid op de werf niet registreren.

Het afschaffen van het gedoogbeleid werd reeds op veel onbegrip onthaald door de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen, die een gezamenlijke strategie aankondigen om op de wijzigingen te reageren.

Uiteraard doen architecten er in de tussentijd goed aan om hun aanwezigheid zeker voorafgaand te registreren in checkinatwork. De verplichting wordt immers gesanctioneerd met een strafrechtelijke of administratieve boete.

Heeft u verdere vragen over dit thema? Contacteer dan zeker Sara Cockx (hoofd van de vakgroepen Arbeidsrecht en Privacy & Gegevensbescherming) of Christian Minette (auteur).

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 0
Lees meer