sr.search

Besloten Vennootschap is toegevoegd aan uw winkelmandje – digitale oprichting van vennootschappen vanaf 1 augustus 2021

Ondernemingsrecht

Sinds 1 augustus kunnen vennootschappen worden opgericht zonder papieren handtekening onder de authentieke oprichtingsakte. Door de wet van 12 juli 2021 kan een oprichting volledig digitaal verlopen. Dit is een laatste ontwikkeling in de voortschrijdende digitalisering van het notariaat, al zijn de gevolgen voor de praktijk misschien beperkt.

02 augustus 2021


Contact

Eén van de vele gevolgen van de Covid-19 crisis is dat de digitalisering in alle facetten van de samenleving in een stroomversnelling terechtgekomen is. In de juridische wereld is dit niet anders. Ook de recente mogelijkheid om vennootschappen digitaal op te richten wordt zo in de markt gezet. Volgens minister Vincent Van Quickenborne is deze verdergaande digitalisering een logische stap in tijden van Corona waar digitaal nog meer de norm geworden is.

De wet tot invoering van de mogelijkheid om een vennootschap met digitale handtekening op te richten is nochtans een omzetting van de Europese richtlijn 2019/1151. Deze richtlijn uit 2019 (pré-Corona) is er onder andere op gericht om het oprichten van een vennootschap gemakkelijker, sneller en tijd- en kostenefficiënter te maken door middel van het gebruik van digitale instrumenten en processen. In deze richtlijn werd al vooropgesteld dat de Europese lidstaten moeten voorzien in de mogelijkheid om vennootschappen volledig online op te richten zonder dat de aanvragers zich ergens fysiek moeten aanmelden. In tegenstelling tot andere (vaak tijdelijke) Corona-maatregelen heeft déze verandering ook een blijvend karakter.

De impact van deze wet moet in de praktijk genuanceerd worden. Al vóór de invoering ervan werd een vennootschap in de praktijk vaak opgericht zonder dat de oprichters fysiek bij de notaris moesten verschijnen. Bijvoorbeeld door een advocaat of notarieel jurist een volmacht te verlenen om de vennootschap op te richten, was een fysieke verschijning van de oprichter(s) geen noodzaak. Deze volmacht kon al langer digitaal ondertekend worden. De wet van 1 augustus innoveert dus vooral door de mogelijkheid om volledig digitaal, maar toch persoonlijk als oprichter voor notaris te verschijnen.

Vanaf 1 augustus kunnen ondernemers een vennootschap zo oprichten in een videovergadering met de notaris, waarbij ze de authentieke akte rechtstreeks, elektronische ondertekenen. In tegenstelling tot de vormvereisten, wijzigen de inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte niet. Deze mogelijkheid zal ook niet gepaard gaan met bijkomende kosten voor de oprichters. Niet alleen voor de 32.000 nieuwe vennootschappen die jaarlijks worden opgericht, maar ook voor de Belgische notarissen is dit alleszins een stap in de goede richting. 

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 8
  • Staff 0
Lees meer