sr.search

Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne

Arbeidsrecht

Na 30 juni 2022 kunnen de werkgevers niet langer beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Dit betekent dat de klassieke procedures (inclusief de normale formaliteiten) op 1 juli 2022 terug in voege treden.

30 juni 2022


Contact

Een aantal versoepelingen blijven wel nog gelden tot (althans voorlopig) 31 december 2022. Zo zullen werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van economische redenen (werkgebrek), recht op werkloosheidsuitkeringen hebben zonder dat zij eerst gedurende een bepaalde periode een minimum aan arbeidsdagen in loondienst moeten bewijzen. Bovendien zijn er ook een paar administratieve versoepelingen die voorlopig behouden blijven.

De werknemer zal vrijgesteld blijven van het gebruik van de controlekaart (C3.2A) ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. Gezien er geen controlekaarten vereist zijn, moeten ze evenmin geregistreerd worden in het validatieboek (elektronisch of op papier). Bovendien zal de werkgever enkel een ASR scenario 5 op het einde van de maand (via de elektronische aangifte op de portaalsite van de sociale zekerheid) afleveren. Let wel, de code wijzigt. Zo moet voortaan de code 5.1 ‘tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische redenen’ gebruikt worden en niet langer code 5.4 ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’.

 

Concreet betekent dit dat er vanaf 1 juli 2022 terug drie systemen van tijdelijke werkloosheid naast elkaar bestaan plaats van het thans voorhanden zijnde systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Wij vatten in het document hieronder de belangrijkste verschillen schematisch samen.

Download

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer