sr.search

Wie kan wat van wie vorderen in de bouw?

16.03.2021

Op 16 maart 2021 gaven Pim van den Bos en Dimitri Verhoeven van het vakgebied Privaat Bouwrecht een webinar over vorderingen in de bouw.

Dit webinar bood een praktisch overzicht van de contractuele lijnen die kunnen ontstaan in een bouwproject en de vorderingsrechten die deze lijnen doen ontstaan. Hierbij werd in de eerste plaats gekeken naar de vorderingsrechten die top down ontstaan, t.t.z. de vorderingsrechten die de bouwheer / hoofdaannemer heeft opzichtens diens hoofdaannemer / (onder)onderaannemers. In een tweede deel van het seminarie werd eenzelfde oefening gemaakt bottom up. Daarbij werd meer bepaald gekeken naar de eventuele vorderingsrechten die in hoofde van de (onder)onderaannemer kunnen ontstaan opzichtens de vorige schakels in de contractuele ketting.

De volgende topics kwamen aan bod:

  • Kwalificatie koop dan wel aanneming

  • Aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken

  • Aansprakelijkheid van de aannemer

  • Ketenaansprakelijkheid en kwalitatieve vorderingen

  • Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

  • Rechtstreekse vordering

Media & documentatie

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer