sr.search

Valkuilen bij het indienen van een offerte

07.12.2021

Ik schrijf me in

Vaak is er niet veel tijd om een offerte op te stellen en tijdsdruk kan soms aanleiding geven tot vergissingen. Wij staan stil bij hoe je het opstellen van een offerte best aanpakt alsook bij een aantal vaak voorkomende fouten. Tezamen zullen wij een checklist opstellen die u kunt overlopen op het ogenblik dat u een offerte indient. Voorkomen is beter dan genezen.

Dit webinar start om 14:00 en eindigt om 15:30.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 13
  • Staff 1
Lees meer