sr.search

Schoups Construction & Real Estate Summer School

13.09.2021

Dag 1 - Publiek recht

Maandag 13 september 2021 Overheidsopdrachten en publiek bouwrecht in ruime zin
 • Toepasselijkheid van overheidsopdrachtenwetgeving en beginselen van behoorlijk bestuur op aanneming versus de verwerving van zakelijke rechten

 • Contractueel kader van aanneming- en projectontwikkelingsopdrachten in het overheidsopdrachtenrecht

 • Rechtsbescherming in het overheidsopdrachtenrecht

Download de slides

Dag 2 - Privaat bouwrecht

Dinsdag 14 september 2021 Privaat Bouwrecht
 • Bouwrecht als meerpartijenverhouding: wie kan wie aanspreken in de contractuele keten ? (rechtstreekse vordering, kwalitatieve vordering, zijdelings verhaal, etc.)

 • Vervagend onderscheid tussen koop en aanneming bij toekomstige goederen (met een blik op internationale bouwcontracten (FIDIC Yellow & Silver Book - Design & Build / EPC))

Download de slides

Dag 3 - Omgevingsrecht

Woensdag 15 september 2021 Omgevingsrecht
 • Duurzaamheid in de bouwsector: over zonnepanelen, windturbines en warmtenetten

 • De betonstop, ruimtelijk rendement en open ruimte in de verschillende gewesten

 • Socio-economische vergunningen

Download de slides

Dag 4 - Vastgoed & Projectontwikkeling

Donderdag 16 september 2021 Vastgoed & Projectontwikkeling
 • Het nieuw goederenrecht en de mogelijkheden voor projectontwikkeling

 • Koop-verkoop van onroerende goederen: praktisch overzicht en valkuilen

 • De vele hakbijlen in de handelshuur

Download de slides

Dag 5 - Geschillenbeslechting & ADR

Vrijdag 17 september 2021 Geschillenbeheersing & ADR
 • Conflictbeheersing

 • Bemiddeling

 • Collaboratief onderhandelen

 • Arbitrage en andere methodes om geschillen te beslechten

Download de slides

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

 • Advocaten 11
 • Staff
Lees meer