sr.search

Ruimtelijk rendement en actualia rond de vergunningsprocedure

04.03.2021

Op 4 maart 2021 gaven Kristof Hectors en Rami Nasser van de vakgroep Omgevingsrecht een webinar over de weging en beoordeling van ruimtelijk rendement in de praktijk en enkele topics rond de vergunningsprocedure anno 2021.

Het verhogen van het ruimtelijk rendement kadert in de visie van de Vlaamse Regering om het bestaand ruimtebeslag te optimaliseren. Het begrip ruimtelijk rendement wordt vaak in een adem genoemd met de “Betonstop” of de “Bouwshift”.

In het webinar bekeken we hoe de Vlaamse decreetgever deze visie wil laten doorwerken op het vlak van vergunningverlening en gaan we in op de besluitvorming en reeds gekende rechtspraak over de weging van ruimtelijk rendement bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in de vergunningspraktijk.

Het principe van ruimtelijk rendement is daarnaast ingebed op verschillende plaatsen in de regelgeving. We bekijken de impact hiervan op de vergunningsprocedure maar ook ruimer, op het niveau van wijzigingen in de regelgeving en de opmaak van planinitiatieven.

Tot slot: vereenvoudiging, flexibilisering digitalisering en een geïntegreerde procedure waren de doelstellingen van het Omgevingsvergunningsdecreet. Drie jaar na de inwerkingtreding ervan staan wij stil bij actuele tendensen relevant voor de praktijk.

Media & documentatie

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 11
  • Staff
Lees meer