sr.search

Jaarvergaderingen anno 2021​

15.04.2021

Op 30 minuten klaar voor een nieuw seizoen jaarvergaderingen – 2020 was een atypisch jaar voor jaarlijkse algemene vergaderingen. Een Corona-KB gaf raden van bestuur de bevoegdheid fysieke algemene vergaderingen te vermijden. Ondertussen heeft de wetgever die noodmaatregelen vervangen door een meer structurele mogelijkheid om algemene vergaderingen digitaal te laten doorgaan.

Joost van Riel vat tijdens een praktijkgericht webinar samen hoe digitaal jaarlijkse vergaderingen van het bestuursorgaan en de aandeelhouders mogen of moeten zijn in 2021.

Media & documentatie

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer