sr.search

Herstructureren in tijden van Covid: arbeidsrechtelijke en insolventie topics

08.06.2021

Elke onderneming wordt wel eens geconfronteerd met de noodzaak om te herstructureren. De Coronacrisis en de maatregelen die in dit kader werden genomen, maken deze problematiek voor heel wat ondernemingen nog belangrijker. Bedrijven vragen zich af of het nodig zal zijn om hun interne structuren aan te passen aan de nieuwe economische en arbeidsrechtelijke context. In de meer ernstige gevallen, vloeit deze bezorgdheid voort uit het feit dat de onderneming structureel niet meer in staat is om al haar verplichtingen na te komen.

Een onderneming beheren in deze bijzondere context is zeker niet gemakkelijk en het is dan ook belangrijk om inzicht te hebben in het brede scala van regels en mechanismen waarover ondernemingen beschikken om hun reorganisatieproject uit te voeren. In dit webinar zullen we de voornaamste samen met u overlopen.

Allereerst zullen we zien dat een herstructurering niet noodzakelijk het ontslag van personeel inhoudt. Indien het toch onvermijdelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, dan overlopen we met u de voornaamste regels inzake individueel, meervoudig en collectief ontslag, evenals inzake de sluiting van (een afdeling van een) onderneming. We staan telkens stil bij de praktische aandachtspunten in dit kader. Tenslotte zal ook worden ingegaan op de mogelijkheden op het vlak van gerechtelijke reorganisatie en faillissement en het concrete verloop van deze procedures.

We loodsen u tijdens dit webinar graag door de verschillende opties, zodat u alvast over de nodige basisreflexen beschikt wanneer u zelf aan de slag zou moeten gaan met een eventuele herstructurering binnen uw bedrijf.

Media & documentatie

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer