sr.search

De vroegtijdige beëindiging van de (aannemings)overeenkomst: Het onderscheid tussen de verschillende mogelijkheden & best practices.

25.10.2022

Ik schrijf me in

Opzegging, ontbinding, vervanging… deze begrippen zijn niet zomaar “one size fits all”, maar dekken elk een andere lading met verschillende verregaande gevolgen.

Op 25 oktober 2022 geven mr. Marco Schoups en mr. Jef Feyaerts van de vakgroep Privaat bouwrecht een webinar over de verschillende manieren om een overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Hoewel de overeenkomst in principe afloopt door de voltooiing ervan, kunnen partijen eerder al om diverse motieven uit elkaar gaan. Dit doet steeds verschillende vragen rijzen: Is hiervoor een fout nodig? Wat met de werken die nog moeten worden uitgevoerd? Welke bedragen ben ik als opdrachtgever nog verschuldigd aan de aannemer? Ben ik als aannemer schadevergoeding verschuldigd aan mijn opdrachtgever? Kan ik de kosten van de derde die mijn onderaannemer vervangt, verhalen op de onderaannemer?

Tijdens dit webinar zullen zij eerst ingaan op het onderscheid tussen de verschillende beëindigingsmogelijkheden en hun gevolgen, waarbij zij ook de vernieuwingen die volgen uit het nieuw verbintenissenrecht zullen toelichten. Vervolgens zullen zij de praktische kant hiervan belichten, met een specifieke focus op de “best practices” bij de redactie van de briefwisseling om de beëindiging kenbaar te maken aan de medecontractant. De succesvolle afloop van een dossier vindt immers zijn oorsprong in een goede brief en een doordachte strategie.

Corporate Social Responsibility

Lees meer

Vacatures

  • Advocaten 16
  • Staff 1
Lees meer